EVENEPOEL - DE BRAKELEER - MUYLAERT, Geassocieerde notarissen te Ninove

 

EVENEPOEL - DE BRAKELEER - MUYLAERT

Geassocieerde notarissen te Ninove

Uit elkaar gaan als je gehuwd bent

Voor gehuwde partners is de echtscheiding de enige manier om een einde te stellen aan het huwelijk. De wet voorziet geen minimumleeftijd. Het maakt ook niet uit hoe lang het huwelijk duurde.  Ook als je huwelijk geen lang leven beschoren was, kan je scheiden.

 
 

Wat is van wie?

Om vast te stellen wat de omvang is van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid kunnen (ex) huwelijkspartners – indien ze dit wensen - een boedelbeschrijving laten opmaken. De boedelbeschrijving wordt dan opgesteld bij notariële akte. De partners moeten op het einde van de boedelbeschrijving de eed afleggen over de juistheid van hun verklaringen.

Alhoewel niet vereist, kan de boedelbeschrijving toch nuttig zijn om een volledige en sluitende overeenkomst op te stellen. Wanneer de echtgenoten al lang een afzonderlijke woning betrekken, ligt het minder voor de hand om nog een boedelbeschrijving op te stellen. Bang om deze boedelbeschrijving te verliezen? Met Izimi kan je een kopie van je boedelbeschrijving veilig bewaren. 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .