EVENEPOEL - DE BRAKELEER - MUYLAERT, Geassocieerde notarissen te Ninove

 

EVENEPOEL - DE BRAKELEER - MUYLAERT

Geassocieerde notarissen te Ninove

De wederzijdse koop-en verkoopbelofte

In de plaats van een verkoopovereenkomst op te maken kan ook worden gebruik gemaakt worden van de wederzijdse koop- en verkoopbelofte.

 

In dat geval verbinden partijen zich wederzijds te verkopen en te kopen maar wordt het tot stand komen van de verkoop afhankelijk gemaakt van het verlijden van de notariële akte zelf.
 

De opmaak van deze overeenkomst is vrij ingewikkeld. De wederzijdse koop-en verkoopbelofte kan in bepaalde gevallen belangrijke voordelen bieden.

Het is belangrijk dat het document correct wordt opgesteld. Laat je daarom bijstaan door een notaris.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .